Zamestnanci a Mzdové Prostriedky v Hospodárstve SR, Krajoch a Okresoch

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s):
Volltext online seit: (2008)
Verlag: Statistický Úrad Slovenskej Republiky
ZDB Nummer: 2560525-2
Fachgruppe(n): Soziologie, Wirtschaftswissenschaften
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos